Regulamin witryny internetowej "Kraft Mirrors"

 

& Postanowienia ogólne

1.1. Witryna internetowa "Kraft Mirrors", dostępna na stronie internetowej pod adresem www.kraftmirrors.pl, prowadzony jest przez firmę "Kraft Mirrors" z siedzibą w Mierzym 14, 76-024 Świeszyno, Polska, NIP: 6692407180, REGON: 32014229.

1.2. Kontakt z Sklepem możliwy jest pod numerem telefonu: +48 536-242-777, lub poprzez e-mail: biuro@kraftmirrors.eu.

 

& Oferta i realizacja zamówienia

2.1. Oferta strony obejmuje lustra oraz lustra na specjalne zamówienie.

2.2. Zamówienie może być złożone 24 godziny na dobę przez cały rok za pośrednictwem strony internetowej lub serwisu B2B.

2.3. Aby złożyć zamówienie, Klient musi dodać produkt do koszyka, wypełnić formularz zamówienia, akceptując przy tym niniejszy Regulamin, a następnie dokonać płatności.

2.4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje poprzez wysłanie stosownego e-maila na adres podany przez Klienta.

 

& Ceny i płatności

3.1. Wszystkie ceny produktów są podane w złotych polskich (PLN), zawierają podatek VAT w wysokości 23% i są wyraźnie widoczne przy każdym produkcie.

3.2. Płatności za zamówione produkty są realizowane za pośrednictwem przelewu bankowego na podstawie faktury.

3.3. Płatność powinna nastąpić w terminie podanym na fakturze.

Wysyłka towarów

4.1. Sklep realizuje wysyłkę towarów za pomocą wszystkich dostępnych przewoźników na rynku polskim. Koszty przesyłki są określone w trakcie składania zamówienia.

4.2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności.

4.3. W przypadku zamówień na lustra na specjalne zamówienie, termin realizacji jest ustalany indywidualnie.

 

& Prawo do odstąpienia od umowy

5.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.

 

Reklamacje

6.1. W przypadku wystąpienia wad produktu, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu.

6.2. Reklamacja powinna być zgłoszona na adres e-mail biuro@kraftmirrors.eu i powinna zawierać opis problemu oraz dowód zakupu.

6.3. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego, Niezwłocznie skontaktuje się z Klientem nasz pracownik w celu rozpatrzenia reklamacji.

6.4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 10 dni roboczych od czasu otrzymania zgłoszenia.

 

&Postanowienia końcowe

7.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest "Kraft Mirrors". Dane są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności sklepu.

7.2. Wszelkie postanowienia nie ujęte w niniejszym Regulaminie reguluje Kodeks Postępowania Cywilnego.

7.3. Wszelkie spory wynikające z realizacji umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby "Kraft Mirrors".

7.4. Regulamin obowiązuje od dnia 24 czerwca 2023 roku.